CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chào mừng bạn đã đến với chính sách bảo mật của Liên Quân 3Q.  Liên Quân 3Q là một sản phẩm được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần ME Di Động (ME Mobile)15 - 17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Liên Quân 3Q tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân thu thập được từ Liên Quân 3Q như thế nào. Chính sách này mô tả cách mà chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lí và chia sẻ các thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn.

Chính sách này có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng bạn dành thời gian để tham khảo các nội dung của chính sách. Do việc kinh doanh của chúng tôi là không ngừng phát triển nên chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi hy vọng bạn có thể dành thời gian để thường xuyên theo dõi những thay đổi này. Bất kỳ sự thay đổi, cập nhật nào trong chính sách đều sẽ có hiệu lực ngay từ khi chúng tôi công bố.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Liên Quân 3Q có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

1. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO?

1.1 Thông tin do người sử dụng cung cấp.

1.2 Lịch sử sử dụng dịch vụ: Liên Quân 3Q sẽ lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thông tin cơ sở cho việc hỗ trợ bạn được chính xác và hiệu quả hơn khi cần thiết.

1.3 Các thông tin chia sẻ, liên kết:

1.4 Thông tin thanh toán: nếu bạn sử dụng các tính năng của Liên Quân 3Q để thực hiện một giao dịch, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về giao dịch đó. Điều này bao gồm thông tin thanh toán của bạn, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thông tin thẻ khác, tài khoản khác và thông tin xác thực, cũng như chi tiết lập hóa đơn, giao hàng và liên hệ. 

1.5 Thông tin thiết bị

1.6 Thông tin từ các website, ứng dụng sử dụng dịch vụ của Liên Quân 3Qchúng tôi thu thập thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trang web cũng như ứng dụng của bên thứ ba có sử dụng dịch vụ của Liên Quân 3Q. Điều này bao gồm thông tin về các trang web và ứng dụng mà bạn truy cập, việc bạn sử dụng dịch vụ của Liên Quân 3Q trên những trang web và ứng dụng đó, cũng như thông tin mà nhà phát triển hoặc nhà phát hành ứng dụng hoặc trang web cung cấp cho bạn hoặc chúng tôi.
1.7 Thông tin từ các dịch vụ của Liên Quân 3Qchúng tôi thu thập thông tin khi bạn từ các dịch vụ do Liên Quân 3Q sở hữu và điều hành, theo các điều khoản và chính sách của những dịch vụ đó.

2. CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN

Nhằm tạo cho người sử dụng  những trải nghiệm ngày càng tốt hơn, chúng tôi sử dụng tất cả thông tin mình có để giúp cung cấp và hỗ trợ phát triển Liên Quân 3Q. Dưới đây là cách chúng tôi sử dụng thông tin:

3BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC: Liên Quân 3Q luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ. 

4. LIÊN KẾT CÁC DỊCH VỤ KHÁC: nếu bạn nhấn đường liên kết sang dịch vụ thứ ba, bạn sẽ rời khỏi Liên Quân 3Q và sẽ đến dịch vụ bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong dịch vụ đó.

5. SỬA ĐỔI VÀ XÓA THÔNG TIN TÀI KHOẢN: bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của dịch vụ chúng tôi.

6ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI

7. CÁCH THỨC LIÊN HỆ: nếu bạn có thắc mắc về chính sách này, đây là cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

LẦN CẬP NHẬT CUỐI CÙNG:  20/09/2017