ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đã đến với Điều Khoản Sử Dụng của Liên Quân 3Q (MoboGame). Liên Quân 3Q là một sản phẩm được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần ME Di Động (ME Mobile), 15 - 17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Để sử dụng dịch vụ, bạn cần hoàn tất quá trình đăng kí tài khoản theo quy định và xác nhận đã đọc, hiểu, chấp nhận tuân thủ với tất cả nội dung được mô tả trong Điều Khoản Sử Dụng này:

1.  Quy định về việc đăng ký, đăng nhập và bảo vệ thông tin tài khoản

1.1 Đăng ký tài khoản

1.2 Cập nhật thông tin tài khoản

1.3 Sử dụng tài khoản, mật khẩu

1.4 Nguyên tắc đặt tên nhân vật, tên bang hội

Khi bạn vi phạm một trong các nguyên tắc đặt tên bên trên, Liên Quân 3Q (MoboGame)  có quyền cưỡng chế hoặc yêu cầu bạn tiến hành thay đổi lại tên nhân vật, tên bang hội. Trường hợp vi phạm nhiều lần Liên Quân 3Q (MoboGame) có quyền ngừng cung cấp 1 phần hoặc toàn bộ dịch vụ mà bạn đang sử dụng.

2.   Quyền hạn và trách nhiệm

2.1 Quyền hạn của chủ tài khoản

2.2 Nghĩa vụ của chủ tài khoản

2.3 Quyền hạn của Liên Quân 3Q (MoboGame)

2.4 Nghĩa vụ của Liên Quân 3Q (MoboGame)

3.   Chính sách bảo vệ Quyền Riêng Tư

3.1 Bằng việc sử dụng dịch vụ hoặc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này, khách hàng xác nhận tin tưởng và cho phép Liên Quân 3Q quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của khách hàng:

Tất cả các truy cập này đều được Liên Quân 3Q thực hiện sau khi có sự đồng ý của khách hàng, vì vậy khách hàng cam kết và thừa nhận rằng, khi khách hàng đã cấp quyền cho Liên Quân 3Q khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối về việc truy cập này.

Cùng với quyền truy cập, Liên Quân 3Q sẽ thu thập các thông tin sau của khách hàng

3.2 Liên Quân 3Q cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà khách hàng cung cấp hoặc Liên Quân 3Q thu thập từ khách hàng và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.3 Liên Quân 3Q cam kết tất cả thông tin mà khách hàng cung cấp hoặc Liên Quân 3Q thu thập từ khách hàng chỉ được sử dụng cho mục đích cải thiện và nâng cấp dịch vụ mà Liên Quân 3Q cung cấp cho khách hàng.

4.   Chính sách về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

4.1 Tất cả các sản phẩm, dịch vụ do Liên Quân 3Q  MoboGame cung cấp đều thuộc về Liên Quân 3Q  MoboGame hoặc được cấp phép hợp pháp cho Liên Quân 3Q và MoboGame sử dụng. Do đó, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Liên Quân 3Q  MoboGame thì bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, phát tán sản phẩm, dịch vụ của Liên Quân 3Q  MoboGame dưới bất kì hình thức nào.

4.2 Liên Quân 3Q và MoboGame được phép sử dụng miễn phí các ý tưởng hoặc nội dung thông tin do bạn cung cấp cho Liên Quân 3Q và MoboGame thông qua việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Liên Quân 3Q và MoboGame một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kì quyền và yêu cầu với bất kì khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc Liên Quân 3Q và MoboGame sử dụng các thông tin này.

5.   Quy định về việc tiếp nhận, xử lí yêu cầu về tài khoản/ lỗi game
5.1  

5.2 Liên Quân 3Q chỉ tiếp nhận và xử lí các yêu cầu, khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm phát sinh vấn đề. Liên Quân 3Q sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn gửi thông báo quá thời hạn trên. 

5.3 Trong trường hợp cần thiết, Liên Quân 3Q có thể tiến hành tạm khóa tài khoản để kiểm tra và xử lí mà không cần báo trước hoặc cần sự xác nhận đồng ý của bạn.

5.4 Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Liên Quân 3Q   hoặc MoboGameLiên Quân 3Q và MoboGame sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, Liên Quân 3Q và MoboGame sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của Liên Quân 3Q và MoboGame là quyết định cuối cùng. 

5.5 Đối với các khiếu nại sai sự thật, tùy theo mức độ nghiêm trọng, tài khoản của bạn có thể sẽ bị khóa vĩnh viễn hoặc được tạm khóa để cảnh cáo.

6.   Quy định về việc tiếp nhận và xử lí yêu cầu về giao dịch

6.1

6.2 

7.   Quy định xử lí vi phạm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ

Nội dung vi phạm Hình thức xử lí
Sử dụng từ ngữ thô tục, vi phạm thuần phong mỹ tục, xúc phạm người chơi khác, GM, Admin, NPH
  • Lần 1: cảnh cáo + cấm ngôn 3 ngày
  • Lần 2: khóa tài khoản 3 - 5 ngày (tùy mức độ vi phạm)
  • Lần 3: khóa tài khoản 30 ngày
  • Lần 4: khóa tài khoản vĩnh viễn
Giả mạo người chơi khác để lừa đảo
Đặt tên nhân vật, bang hội, pet sai quy định Tùy từng trường hợp xử lí đổi tên hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn
Sử dụng các ngôn từ liên quan đến việc tuyên truyền, xuyên tạc về chính trị, tôn giáo, vùng miền… Khóa tài khoản vĩnh viễn
(Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể nhờ đến pháp luật can thiệp)
Truyền bá nội dung bị cấm, vi phạm thuần phong mỹ tục
Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm
Quảng cáo, truyền bá các sản phẩm, dịch vụ không do MoboGame cung cấp, phát hành
Giả mạo nhân viên MoboGame/GM/Admin/Hệ thống
Kích động, bài xích, đả kích, xúc phạm làm ảnh hưởng uy tín MoboGame
Tuyên truyền, quảng bá, lợi dụng hack, bug, dup…
Sử dụng thẻ visa của người khác, thẻ giả để thực hiện các giao dịch.
Tiến hành hoàn tiền (refund) các giao dịch đã thực hiện nạp thành công vào hệ thống.

8.   Hiệu lực thỏa thuận
8.1
 Các điều khoản quy định tại thỏa thuận này được quy định trên trò chơi có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Liên Quân 3Q (MoboGame) sẽ công bố rõ trên Website, fanpage về những thay đổi, bổ sung đó.
8.2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ trò chơi xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

8.3. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ trò chơi có giá trị từ ngày 20 tháng 12 năm 2011.

8.4. Nếu có thắc mắc về nội dung trong Điều Khoản Sử Dụng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau:

LẦN CẬP NHẬT CUỐI CÙNG:  20/09/2017

************

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chào mừng bạn đã đến với chính sách bảo mật của Liên Quân 3Q.  Liên Quân 3Q là một sản phẩm được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần ME Di Động (ME Mobile)15 - 17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Liên Quân 3Q tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân thu thập được từ Liên Quân 3Q như thế nào. Chính sách này mô tả cách mà chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lí và chia sẻ các thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn.

Chính sách này có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng bạn dành thời gian để tham khảo các nội dung của chính sách. Do việc kinh doanh của chúng tôi là không ngừng phát triển nên chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi hy vọng bạn có thể dành thời gian để thường xuyên theo dõi những thay đổi này. Bất kỳ sự thay đổi, cập nhật nào trong chính sách đều sẽ có hiệu lực ngay từ khi chúng tôi công bố.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Liên Quân 3Q có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

1. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO?

1.1 Thông tin do người sử dụng cung cấp.

1.2 Lịch sử sử dụng dịch vụ: Liên Quân 3Q sẽ lưu trữ lịch sử sử dụng dịch vụ của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thông tin cơ sở cho việc hỗ trợ bạn được chính xác và hiệu quả hơn khi cần thiết.

1.3 Các thông tin chia sẻ, liên kết:

1.4 Thông tin thanh toán: nếu bạn sử dụng các tính năng của Liên Quân 3Q để thực hiện một giao dịch, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về giao dịch đó. Điều này bao gồm thông tin thanh toán của bạn, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thông tin thẻ khác, tài khoản khác và thông tin xác thực, cũng như chi tiết lập hóa đơn, giao hàng và liên hệ. 

1.5 Thông tin thiết bị

1.6 Thông tin từ các website, ứng dụng sử dụng dịch vụ của Liên Quân 3Qchúng tôi thu thập thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trang web cũng như ứng dụng của bên thứ ba có sử dụng dịch vụ của Liên Quân 3Q. Điều này bao gồm thông tin về các trang web và ứng dụng mà bạn truy cập, việc bạn sử dụng dịch vụ của Liên Quân 3Q trên những trang web và ứng dụng đó, cũng như thông tin mà nhà phát triển hoặc nhà phát hành ứng dụng hoặc trang web cung cấp cho bạn hoặc chúng tôi.
1.7 Thông tin từ các dịch vụ của Liên Quân 3Qchúng tôi thu thập thông tin khi bạn từ các dịch vụ do Liên Quân 3Q sở hữu và điều hành, theo các điều khoản và chính sách của những dịch vụ đó.

2. CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN

Nhằm tạo cho người sử dụng  những trải nghiệm ngày càng tốt hơn, chúng tôi sử dụng tất cả thông tin mình có để giúp cung cấp và hỗ trợ phát triển Liên Quân 3Q. Dưới đây là cách chúng tôi sử dụng thông tin:

3BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC: Liên Quân 3Q luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ. 

4. LIÊN KẾT CÁC DỊCH VỤ KHÁC: nếu bạn nhấn đường liên kết sang dịch vụ thứ ba, bạn sẽ rời khỏi Liên Quân 3Q và sẽ đến dịch vụ bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong dịch vụ đó.

5. SỬA ĐỔI VÀ XÓA THÔNG TIN TÀI KHOẢN: bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của dịch vụ chúng tôi.

6ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI

7. CÁCH THỨC LIÊN HỆ: nếu bạn có thắc mắc về chính sách này, đây là cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

LẦN CẬP NHẬT CUỐI CÙNG:  20/09/2017